Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

СТРАТЕШКИ ОКВИР управљања и надзора над ризицима повезаним са климатским промјенама и животном средином у банкарском сектору за период од 2023.-2025. године Фебруар 2023. Преузми
Резултати СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Јуни 2017 Преузми
Oчекивања Агенције везано за имплементацију SWIFT безбједносних контрола Мај 2017 Преузми
Резултати СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА увођења показатеља покрића ликвидном имовином (LCR) Март 2017. Преузми
Резултати СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА примјене новог регулаторног оквира - Стуб 1 Март 2017. Преузми
Стратегија за увођење Basela III Фебруар 2016. Преузми
Резултати СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА примјене стандардизованог приступа за израчунавање капиталних захтјева за кредитни ризик у Републици Српској Септембар 2013. Преузми