Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Обавјештење депонентима и зајмопримцима Банке Српске а.д. Бања Лука о именовању привременог управника

17.11.2015. год.

Број: 01-1676-24/2015

У складу са чланом 108. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 и 59/13), Агенција за банкарство Републике Српске, као овлашћени супервизор банака, Рјешењем број 03-1658/2015, од 11.11.2015. године именовала је Привременог управника за Банку Српске а.д. Бања Лука који преузима управљање-руковођење пословањем Банке Српске а.д. Бања Лука од дана 16.11.2015. године у трајању до 1 године са могућношћу продужења рока за још највише 6 мјесеци.

Све до другачијег писменог обавјештења Агенције за банкарство Републике Српске:

1. Све постојеће обавезе према Банци Српске а.д. Бања Лука остају потпуно на снази;

2. Све будуће трансакције преко рачуна Банке Српске а.д. Бања Лука морају бити одобрене искључиво од стране Привременог управника.

Сва питања везана за Банку Српске а.д. Бања Лука могу се упутити Привременом управнику путем телефона број 051/245-168 или на адресу Банка Српске а.д. Бања Лука, Алеја Светог Саве бр. 61, факс: 051/245-145.

 

Агенција за банкарство Републике Српске