Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење о увођењу привремене управе у Бобар банку а.д. Бијељина

27.11.2014. год.

Број: 03-1285-18/2014

На основу члана 108. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 и 59/13) и члана 5. став 1. тачка б) Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), Агенција за банкарство Републике Српске је, као овлашћени супервизор банака, Рјешењем број 03-1283/2014, од 26.11.2015. године именовала Бобар банци а.д. Бијељина Привременог управника, почев од 27.11.2014. године.

За Привременог управника Банке именован је Саво Шеваљевић, дипломирани економиста из Бања Луке, улица Крфска број 50, који је ступио на дужност дана 27.11.2014.године.

Разлози именовања Привременог управника Банке су што пословање Банке није у складу са Законом о банкама Републике Српске и другим законским и подзаконским прописима.

Привремени управник Банке обавезан је да у року од 60 дана од дана именовања писмено предложи Агенцији за банкарство Републике Српске мјере из члана 113. Закона о банкама Републике Српске.

За вријеме трајања мандата Привременог управника Банке суспендују се сва права Надзорног одбора, Одбора за ревизију и директора Банке, а Привремени управник преузима сва овлашћења Надзорног одбора, Одбора за ревизију и директора Банке, у складу са Рјешењем о именовању. Привремени управник је до даљњег одговоран за пословање Бобар банке а.д. Бијељина.

Сва питања која се односе на активу и пасиву Бобар банке а.д. Бијељина могу се упутити на име Привременог управника, на адресу Бобар банка а.д. Бијељина, Његошева бр.1, Бијељина, факс: 055/233-301, након што Привремени управник  добије извјештај од стране Интервентног тима којег је именовала Агенција за банкарство Републике Српске. 

 

                                                                                                        Агенција за банкарсто Републике Српске