Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одржана конференција за новинаре поводом статуса Бобар банке а.д. Бијељина

23.12.2014. год.

Број: 01-1474/14

Дана, 23. децембра 2014. године, у просторијама Агенције за банкарство Републике Српске, одржана је конференција за новинаре поводом статуса Бобар банке а.д. Бијељина којој су присуствовали Славица Ињац, директор Агенције за банкарство Републике Српске, Јосип Невјестић, директор Агенције за осигурање депозита БиХ, Перица Рајчевић, директор филијале Бања Лука Агенције за осигурање депозита БиХ, Саво Шеваљевић, привремени управник Бобар банке а.д. Бијељина и Далибор Ћубела, директор UniCredit Bank a.d Banja Luka.

Током конференције, саопштено је сљедеће:

  • Агенција за банкарство Републике Српске прихватила је Извјештај привременог управника о финансијском стању и перспективи Бобар банке а.д. Бијељина – у привременој управи са приједлогом да се над банком отвори поступак ликвидације;

  • Бобар банци а.д. Бијељина – у привременој управи одузима се дозвола за рад са 23.12.2014. године;

  • доношење одлуке о престанку овлаштења привременог управника са 23.12.2014. године због отварања ликвидационог поступка, те именовање господина Саве Шеваљевића за ликвидационог управника, почев од 23.12.2014. године.

Такође, наглашено је да ће сви осигурани депозити до 50.000,00 КМ бити исплаћени од стране Агенције за осигурање депозита БиХ, о чему ће јавност бити благовремено информисана.

           

Односи са јавношћу