Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за период од 01.01. до 30.06.2021.године

Датум: 25.07.2021. год.

( Ћирилица )

( English )