Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године

Датум: 04.05.2021. год.

( Ћирилица )

( English )