Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о избору најповољнијег понуђача за вршење услуга дневног, повременог и периодичног чишћења, одржавања хигијене и опслуживања кафе кухиње Агенције за банкарство РС

Датум: 07.03.2018. год.

( Ћирилица )

( English )