Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Измјене и допуне Одлуке о минималним стандардима за управљање тржишним ризицима у банкама

Датум: 29.12.2016.

( Ћирилица )