Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Измјене и допуне Одлуке о минималним стандардима за управљање тржишним ризицима у банкама

Датум: 25.12.2015.

( Ћирилица )

( English )