Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Обрасци уз упутство за попуњавање образаца за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности -за ДЛ- Преузми
Одлука о минималним стандардима активности давалаца лизинга на спречавању прања новца и финансирања терористичких активности Службени гласник РС број 68/12 Преузми