Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о допуни Одлуке о подацима и информацијама које се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе Службени гласник РС број 120/21 Преузми
Прилози Датум објаве: 17.07.2019. Преузми
Упутство о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе Службени гласник РС број 60/19 Преузми
Упутство за електронско достављање података из области реструктурирања банака Службени гласник РС број 60/19 Преузми
Одлука о подацима и информацијама које се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе Службени гласник РС број 51/19 Преузми