Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о управљању ризиком ликвидности Службени гласник РС број 62/21 Преузми
Упутство о стављању ван снаге Упутства за примјену одредаба одлуке о управљању ризиком ликвидности које се односе на израчунавање коефицијента покрића ликвидности број Д-2/19 Датум објаве: 31.08.2020 Преузми
Упутство за извјештавање о коефицијенту покрића ликвидности Службени гласник РС број 73/21 Преузми
Исправка Одлуке о управљању ризиком ликвидности Датум објаве: 13.07.2021 Преузми
Упутство за извјештавање о коефицијенту нето стабилних извора финансирања Службени гласник РС број 97/21 Преузми
Помоћни алат (NSFR) Датум објаве: 14.12.2021 Преузми
Упутство за сачињавање додатних извјештаја за праћење ликвидности Датум објаве: 02.09.2022 Преузми
Помоћни алат (ALMM) Датум објаве: 02.09.2022 Преузми
Одлука о измјенама Одлуке о управљању ризиком ликвидности Службени гласник РС број 117/22 Преузми
Измјена Упутства за извјештавање о коефицијенту покрића ликвидности Службени гласник РС број 125/22 Преузми