Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одговор уз Одлуку о купопродаји пласмана банака Датум објаве: 02.08.2018 Преузми
Одговор уз Одлуку o плановима опоравка банке и банкарске групе Датум објаве: 02.08.2018 Преузми
Одговори уз Одлуку о обављању спољне ревизије у банкама Датум објаве: 30.01.2018. Преузми
Одговор уз Упутство за примјену Одлуке о управљању каматним ризиком у банкарској књизи Датум објаве: 30.01.2018. Преузми
Одговори уз Одлуку о поступку интерне процјене адекватности капитала банака Датум објаве: 04.01.2018. Преузми
Одговори уз Одлуку о управљању ризицима Датум објаве: 04.01.2018. Преузми