Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Јавни позиви за услуге из Анекса II дио Б за 2019.годину: Позив за достављање понуда услуге хотелског смјештаја у 2019.години 12.02.2019 Преузми
Јавни позиви за услуге из Анекса II дио Б за 2019.годину: Позив за достављање понуда услуге прања службених возила у 2019. години 12.02.2019 Преузми
Јавни позиви за услуге из Анекса II дио Б за 2019.годину: Позив за достављање понуда услуге стручног усавршавања и семинара у 2019. години 12.02.2019 Преузми
Јавни позиви за услуге из Анекса II дио Б за 2019.годину: Позив за достављање понуда услуге екстерне репрезентације у 2019.години 12.02.2019 Преузми
План јавних набавки Агенције за банкарство РС за 2019. годину 11.02.2019 Преузми
Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2018. години (IV квартал) 11.02.2019 Преузми
Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2018. години (III квартал) 18.10.2018. Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку софтвера за унапређење безбједности информационог система Агенције за банкарство РС 09.10.2018 Преузми
Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2018. години ( I и II квартал) 16.07.2018 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме Агенције за банкарство Републике Српске 10.07.2018 Преузми