Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одлука о избору најповољнијег понуђача за вршење услуга дневног, повременог и периодичног чишћења, одржавања хигијене и опслуживања кафе кухиње Агенције за банкарство РС 19.03.2019 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку горива за службена возила Агенције за банкарство РС 27.02.2019 Преузми
Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке лиценци Лот 2 Агенције за банкарство РС 26.02.2019 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку лиценци Лот 1 Агенције за банкарство РС 25.02.2019 Преузми
Јавни позиви за услуге из Анекса II дио Б за 2019.годину: Позив за достављање понуда услуге авио превоза у 2019. години 12.02.2019 Преузми
Јавни позиви за услуге из Анекса II дио Б за 2019.годину: Позив за достављање понуда услуге хотелског смјештаја у 2019.години 12.02.2019 Преузми
Јавни позиви за услуге из Анекса II дио Б за 2019.годину: Позив за достављање понуда услуге прања службених возила у 2019. години 12.02.2019 Преузми
Јавни позиви за услуге из Анекса II дио Б за 2019.годину: Позив за достављање понуда услуге стручног усавршавања и семинара у 2019. години 12.02.2019 Преузми
Јавни позиви за услуге из Анекса II дио Б за 2019.годину: Позив за достављање понуда услуге екстерне репрезентације у 2019.години 12.02.2019 Преузми
План јавних набавки Агенције за банкарство РС за 2019. годину 11.02.2019 Преузми