Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2018. години ( I квартал) 04.05.2018 Преузми
Позив за достављање понуда за пружање здравствених услуга 2018 23.04.2018 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за вршење услуга дневног, повременог и периодичног чишћења, одржавања хигијене и опслуживања кафе кухиње Агенције за банкарство РС 06.03.2018 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку горива за службена возила Агенције за банкарство РС 06.03.2018 Преузми
Реализација уговора / оквирних споразума јавних набавки за 2017. годину 30.01.2018. Преузми
План јавних набавки Агенције за банкарство РС за 2018. годину 24.01.2018 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку безалкохолних пића за потребе запослених у Агенцији за банкарство РС 07.12.2017 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку телефонске централе за Агенцију за банкарство Републике Српске 13.10.2017 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку софтвера за безбједност информационог система Агенције за банкарство РС 28.09.2017 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку за вршење услуга заштите, физичког и техничког обезбјеђења пословних простора Агенције за банкарство РС 29.06.2017 Преузми