Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку моторног горива за службена возила Агенције за банкарство РС 10.03.2017. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за вршење услуга чишћења, одржавања хигијене и опслуживања кафе кухиње Агенције за банкарство РС 02.03.2017. Преузми
План јавних набавки за 2017. годину у Агенцији за банкарство РС 10.01.2017 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе у Агенцији за банкарство РС 29.12.2016. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку нове серверске инфраструктуре за потребе Агенције за банкарство Републике Српске 16.11.2016 Преузми