Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Штедња вам може олакшати покривање непредвиђених и већих издатака, те вам помоћи да се не задужујете. Такође, може вам донијети и одређену додатну зараду и омогућити већу потрошњу у будућности.

Како почети штедити?
Прије почетка штедње размислите колико средстава ћете издвајати, сходно вашим могућностима, али и за који вид штедње ћете се опредијелити.

За који вид штедње се опредијелити?
  • штедња у „сламарици“ или сефу,
  • штедња у банци, или
  • животно осигурање.
Штедња у „сламарици“ или сефу је стари начин штедње. Штедиши омогућава располагање уштеђевином у складу с тренутним потребама и могућностима. Али овакав вид штедње носи и одређене ризике као што су: крађа, пожар, фалсификати или губитак дијела или чак цјелокупне вриједности уштеђевине изазване инфлацијом.
 
Штедња у банци омогућава очување вриједности уложених новчаних средстава у конвертибилним маркама и девизама уз остваривање одређеног приноса (камате). Уложеним средствима банка обезбјеђује сигурност својом финансијском снагом, а Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине осигурава депозите штедишама у износу до 50.000 КМ. Периодом орочавања (дугорочно преко годину дана или краткорочно до годину дана) одређено је располагање средствима штедиши, а постоји и могућност пријевременог раскида уговора и подизања средстава.