Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Измјене и допуне Oдлуке о облику и садржају извјештаја које даваоци лизинга достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Службени гласник РС број 123/12 Преузми
Измјене и допуне Oдлуке о облику и садржају извјештаја које даваоци лизинга достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Службени гласник РС број 126/10 Преузми
Одлука о облику и садржају извјештаја које даваоци лизинга достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Службени гласник РС број 100/07 Преузми