Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Упутство за примјену Одлуке о јединственом начину обрачуна и исказивања ефективне каматне стопе на микрокредите

Датум: 06.12.2022. год.

( Ћирилица )

( English )