Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о садржају, роковима и начину достављања података о међубанкарским накнадама Службени гласник РС број 74/22 Преузми
Прилог 1- Међубанкарске накнаде (Образац НАК-1 ) Преузми