Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.године Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за период од 01.01.2021. до 31.12.2021.године Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.године Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године Преузми