Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о израчунавању капитала банака Службени гласник РС број 74/17 Преузми
Одлука о измјени Одлуке о израчунавању капитала банака Службени гласник РС број 114/17 Преузми
Упутство за попуњавање извјештајних образаца за капитал, укупан пондерисани ризик и финансијску полугу Датум објаве: 20.12.2017 Преузми
Прилог (извјештајни COREP обрасци) Датум објаве: 10.07.2018 Преузми
Одлука о извјештавању о адекватности капитала банке Службени гласник РС број 116/17 Преузми
Taбeлa зa рaспoрeђивaњe кредитних процјена ECAI у степене кредитног квалитета зa пoтрeбe члaнa 69. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнaкa Датум објаве: 04.09.2018. Преузми
Одлука о измјени и допуни Одлуке о израчунавању капитала банака Службени гласник РС број 48/19 Преузми
Одлука о измјени и допуни Одлуке о извјештавању о адекватности капитала банке Службени гласник РС број 48/19 Преузми
Прилог 4 Одлуке о израчунавању капитала банака Датум измјене: 13.08.2019 Преузми