Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje za javnost - Stanje bankarskog sistema Republike Srpske

01.04.2022. god.

Dana, 01.04.2022. godine

 

PREDMET: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

 

Stanje bankarskog sistema Republike Srpske

 

Prethodnih mjesec dana, svjedoci smo izvjesnih poremećaja i udara na finansijski sektor kako Evrope, tako i Republike Srpske. Nažalost, u navedenom periodu, finansijski sektor Republike Srpske naišao je na određene poteškoće koje su istome nametnute usljed dešavanja na geopolitičkoj sceni izazvanih sukobima između Ukrajine i Rusije, te ekonomskim i finansijskim sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i druge zemlje preduzele prema Rusiji. Ovi globalni poremećaji doprinijeli su promjenama u načinu poslovanja finansijskih organizacija u cijelom svijetu.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija), u svojstvu regulatora bankarskog sistema Republike Srpske, te jednog od ključnih aktera očuvanja stabilnosti i sigurnosti finansijskog sektora Republike Srpske u cjelini, još jednom naglašava da je bankarski sistem u periodu prije novonastale krize, a takođe i u periodu nakon nastanka krize, bio i ostao stabilan, likvidan i dobro kapitalizovan.

Ovim putem, Agencija još jednom ističe značaj bankarskog sistema Republike Srpske, te činjenicu da stabilan i jak bankarski sistem znači stabilnu i jaku Republiku Srpsku. Ovim putem želimo svim klijentima i deponentima banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj da pošaljemo jasnu poruku da su sve banke sa sjedištem u Republici Srpskoj likvidne, stabilne i da imaju dugoročne planove svog daljeg poslovanja i razvoja na teritoriji Republike Srpske. Sve ove činjenice su potvrđene od strane predstavnika svih banaka u razgovorima koji su predstavnici Agencije vodili u prethodnom periodu.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske