Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje za javnost – EU program podrške centralnim bankama i agencijama za bankarstvo

21.09.2022. god.

Dana, 21.09.2022. godine

 

PREDMET: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

 

Deutsche Bundesbank i Evropska Komisija pokrenule naredni program finansiran od strane EU za dalju podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka u zemljama kandidatima za EU ​​i potencijalnim kandidatima sa Zapadnog Balkana

 

Deutsche Bundesbank, zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropske centralne banke (ECB), pokrenula je danas program koji finansira EU u korist Banke Albanije, Centralne banke Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Centralne banke Republike Kosovo, Centralne banke Crne Gore, Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije i Narodne banke Srbije. Cilj programa je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta institucija krajnjih korisnika, posebno unapređenjem njihovih analitičkih i regulatornih alata i prenošenjem najboljih međunarodnih i evropskih standarda u nacionalne prakse. Evropska unija (EU) izdvojila je 3 miliona evra za program iz svog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III).

Na otvaranju sastanka održanog danas u Banca d’Italia, viši vice-guverner Luigi Federico Signorini ponovo je potvrdio značaj međunarodne tehničke saradnje kao instrumenta za institucionalni dijalog, koji doprinosi izgradnji prosperiteta i mira. Strateški značaj ovog projekta u širim okvirima pristupanja EU naglašen je ciljem i širinom programa i posebno je relevantan u aktuelnim okolnostima rasprostranjenih geopolitičkih, ekonomskih i finansijskih izazova.

G. Florian Hauser iz Generalnog direktorata Evropske Komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju istakao je da „program predstavlja važan doprinos unapređenju ekonomskog upravljanja i jačanju institucionalnog okvira na Zapadnom Balkanu. Podržava pripremu centralnih banaka Zapadnog Balkana za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka. Gđa Alexandra Hachmeister, generalni direktor Deutsche Bundesbank, istakla je važnost postizanja održivih rezultata i značaj izgradnje odnosa. 

Tokom narednih 36 mjeseci, Bundesbank će, zajedno sa partnerskim centralnim bankama i uz doprinose ECB-a, organizovati intenzivan regionalni program obuke o ključnim pitanjima centralnog bankarstva i supervizije. Obuka će se posebno fokusirati na oblasti sprečavanja pranja novca, bankarske supervizije, finansijske stabilnosti, zaštite potrošača finansijskih usluga i finansijske inkluzije, restrukturiranja banaka, komunikacije, finansijskih tržišta, informacionih tehnologija, istraživanja monetarne politike, platnih sistema, statistike, EU integracija, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije. Takođe će biti održane tri radionice u pogledu regulative za donosioce odluka o platnim sistemima, upravljanju gotovinom i pitanjima rukovođenja. Osim toga, program će, pored regionalnih obuka, podržati i implementaciju specifičnih bilateralnih mjera.

Program sprovodi Bundesbank kao njen koordinator u partnerstvu sa Narodnom bankom Belgije, Narodnom bankom Bugarske, Narodnom bankom Češke, Bankom Grčke, Bankom Španije, Bankom Francuske, Hrvatskom narodnom bankom, Centralnom bankom Irske, Bankom Italije, Bankom Litvanije, Bankom Luksemburga, Narodnom bankom Mađarske, Bankom Holandije, Narodnom bankom Austrije, Narodnom bankom Poljske, Bankom Portugala, Narodnom bankom Rumunije, Bankom Slovenije i Narodnom bankom Slovačke. Evropska centralna banka će doprinijeti realizaciji projekta.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske