Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje za javnost - Agencija za bankarstvo Republike Srpske okončala postupak restrukturiranja “Sberbank” a.d. Banja Luka

04.05.2022. god.

Dana, 04.05.2022. godine

PREDMET: Saopštenje za javnost

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske okončala postupak restrukturiranja “Sberbank” a.d. Banja Luka

 

Kao što je javnosti poznato iz prethodnih obraćanja, Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) preduzela je ključne aktivnosti iz svoje nadležnosti, definisane Zakonom o bankama i Zakonom o Agenciji, te pokrenula postupak restrukturiranja nad „Sberbank“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), a na osnovu Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja nad Bankom.

Sprovedenom analizom stanja, utvrđeno je da se restrukturiranjem Banke postižu svi pojedinačni ciljevi restrukturiranja, gdje se posebno ističu zaštita deponenata, zaštita sredstava i druge imovine klijenata, te izbjegavanje većeg štetnog uticaja na finansijsku stabilnost, uključujući i njegovo širenje na tržišnu infrastrukturu, te održavanje tržišne discipline.

U navedenom procesu, cijeneći sve mogućnosti date Zakonom, na osnovu svih analiziranih i dostupnih opcija, usvojen je plan restrukturiranja kroz prodaju akcija, a na osnovu ponude dostavljene od strane „Nova banka“ a.d. Banja Luka.

Danas želimo da obavjestimo javnost da je proces prodaje akcija „Sberbank“ a.d. Banja Luka i prenos vlasništva završen, i da je od danas novi vlasnik „Sberbank“ a.d. Banja Luka postala „Nova banka“ a.d. Banja Luka. Završnim korakom procesa restrukturiranja „Sberbank“ a.d. Banja Luka, „Nova banka“ a.d. Banja Luka postaje njen novi vlasnik, a za „Sberbank“ a.d. Banja Luka okončava se status banke u procesu restrukturiranja.

Ubijeđeni smo da se nastavlja potpuna sigurnost i kontinuitet poslovanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka.

Posebno treba istaći da su pravovremenim djelovanjem svih interesnih strana u samom procesu postignuti najvažniji ciljevi, a to su očuvanje stabilnosti finansijskog sistema Republike Srpske i zaštita sredstava klijenata i deponenata.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske