Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

STRATEŠKI OKVIR upravljanja i nadzora nad rizicima povezanim sa klimatskim promjenama i životnom sredinom u bankarskom sektoru za period od 2023.-2025. godine Februar 2023. Preuzmi
Rezultati STUDIJE KVANTITATIVNOG UTICAJA koji se odnosi na velike izloženosti Juni 2017 Preuzmi
Očekivanja Agencije vezano za implementaciju SWIFT bezbjednosnih kontrola Maj 2017 Preuzmi
Rezultati STUDIJE KVANTITATIVNOG UTICAJA uvođenja pokazatelja pokrića likvidnom imovinom (LCR) Mart 2017. Preuzmi
Rezultati STUDIJE KVANTITATIVNOG UTICAJA primjene novog regulatornog okvira - Stub 1 Mart 2017. Preuzmi
Strategija za uvođenje Basela III Februar 2016. Preuzmi
Rezultati STUDIJE KVANTITATIVNOG UTICAJA primjene standardizovanog pristupa za izračunavanje kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik u Republici Srpskoj Septembar 2013. Preuzmi