Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2022. godini (IV kvartal) 11.01.2023 Preuzmi
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge - Provjera ranjivosti informacionog sistema Agencije za bankarstvo RS 23.12.2022 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 30.11.2022 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2022. godini (III kvartal) 13.10.2022 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Agencije za bankarstvo RS 21.09.2022 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku – Zamjena mrežne opreme kojoj ističe podrška proizvođača (Firewall) i nabavka potrebnih licenci 22.07.2022 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2022. godini (II kvartal) 11.07.2022 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci za nadogradnju postojećeg sistema za razmjenu elektronske pošte na noviju verziju za Agenciju za bankarstvo Republike Srpske 23.06.2022 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Agencije za bankarstvo Republike Srpske 23.05.2022 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2022. godini (I kvartal) 12.04.2022 Preuzmi