Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

„Banka Srpske” a.d. Banja Luka - u stečaju (stečaj otvoren 4.4.2017. god. po Rješenju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj: 57 0 St 121495 17 St)

Adresa: Aleja Svetog Save 61 , Banja Luka

Predsjednik uprave: Goran Radivojac (stečajni upravnik)

Telefon: 051/245-000

Faks: 051/245-145

E-pošta: contact@bankasrpske.ba

Veb sajt: http://www.bankasrpske.ba

Svift: BALVBA22