Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Uputstvo za primjenu Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na mikrokredite

Datum: 06.12.2022. god.

( Ćirilica )

( English )