Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 31.12.2015. Datum objave: 01.03.2016. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske 30.06.2015. Datum objave: 01.07.2015. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske 31.12.2014. Datum objave: 01.01.2015. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske 30.06.2014. Datum objave: 01.07.2014. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske 31.12.2013. Datum objave: 01.01.2014. Preuzmi