Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 31.12.2017. Datum objave: 20.08.2018 Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2017. Datum objave: 21.09.2017. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 31.12.2016. Datum objave: 18.05.2017. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2016. Datum objave: 01.07.2016. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2016 Datum objave: 01.07.2016. Preuzmi