Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne stope lizing naknade po ugovoru o finansijskom lizingu Službeni glasnik RS broj 15/12 Preuzmi