Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistemu upravljanja u banci Službeni glasnik RS broj 26/22 Preuzmi
Upitnik za procjenu podobnosti cjelokupnog sastava organa upravljanja Datum objave: 27.10.2021 Preuzmi
Odluka o sistemu upravljanja u banci Službeni glasnik RS broj 62/21 Preuzmi