Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"UniCredit Bank" a.d. - Gotovinski kredit ponuda za penzionere do 75 godina (važi od 01.10.2021) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. - Kredit za penzionere (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"Naša banka" a.d. - Kredit za penzionere (važi od 15.06.2021) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Kredit za penzionere (23.05.2022) Preuzmi
"Nova banka" a.d. - Kredit za penzionere sa jemcem/sudužnikom (važi od 01.07.2022) Preuzmi
"Nova banka" a.d. - Kredit za penzionere sa polisom Drina osiguranja (01.07.2022) Preuzmi