Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Atos bank" a.d. - Studentski kredit (važi od 01.09.2022) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. - Studentski krediti (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Studentski krediti - Work and Travel (važi od 23.05.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Krediti za studente i postdiplomce (važi od 23.05.2022) Preuzmi
"Nova banka" a.d. - Studentski krediti (važi od 14.12.2020) Preuzmi