Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"BPŠ banka" a.d. - Gotovinski kredit za poljoprivrednu proizvodnju (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. - Kredit za poljoprivrednu proizvodnju (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"Naša banka" a.d. - Akcija JUTRO poljoprivredni kredit (važi od 19.09.2022) Preuzmi
"Naša banka" a.d. - IRB RS kredit mikrobiznis u poljoprivredi (važi od 15.06.2021) Preuzmi
"Naša banka" a.d. - Jutro poljoprivredni kredit (važi od 17.10.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Kredit za poljoprivredu - IRB RS (važi od 23.05.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Kredit za poljoprivredu - posebna ponuda (važi od 05.09.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Kredit za poljoprivredu - standardna ponuda (važi od 23.05.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Kredit za poljoprivredu - Fond Partner (važi od 23.05.2021) Preuzmi
"Nova banka" a.d. - Mikrobiznis u poljoprivredi iz sredstava IRB RS (važi od 01.04.2021) Preuzmi
"Nova banka" a.d. - Poljoprivredni krediti (važi od 01.07.2022) Preuzmi
"Nova banka" a.d. - Poljoprivredni krediti sa garancijom Garantnog fonda RS (važi od 01.07.2022) Preuzmi