Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"BPŠ banka" a.d. Banja Luka - Kratkoročni kredit bez žiranata (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. Banja Luka - Kratkoročni kredit sa žirantima (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. Banja Luka - Kredit za refinansiranje postojećih zaduženja (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. Banja Luka - Kredit plus (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. Banja Luka - Krediti za zaposlene u budžetskim institucijama (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"MF banka" a.d. - Potrošački nenamjenski kredit (važi od 14.06.2021) Preuzmi
"Naša banka" a.d. - Krediti na podlozi oročenog depozita (važi od 15.06.2021) Preuzmi
"Naša banka" a.d. - Akcija kreditiranja nenamjenski i zamjenski krediti (važi od 17.10.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Gotovinski kredit - posebna ponuda (važi od 01.10.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Gotovinski kredit za ostala investiciona ulaganja (važi od 05.09.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Gotovinski kredit- standardna ponuda (važi od 01.10.2022) Preuzmi
"NLB banka" a.d. - Gotovinski krediti sa hipotekom (važi od 05.09.2022) Preuzmi
"Nova banka" a.d. - Gotovinski krediti akcijski uslovi (važi od 01.07.2022) Preuzmi
"Nova banka" a.d. - Gotovinski krediti standardni uslovi (važi od 01.07.2022) Preuzmi
"Nova banka" a.d. - Dugoročni hipotekarni kredit (važi od 01.04.2021) Preuzmi