Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Addiko Bank" a.d. - Nenamjenski gotovinski kredit (važi od 01.09.2022) Preuzmi
"Addiko Bank" a.d. - Nenamjenski gotovinski kredit- akcija - produženje (važi od 01.10.2022) Preuzmi
"Addiko Bank" a.d. - Nenamjenski gotovinski kredit- akcija (važi od 01.09.2022) Preuzmi
"Atos bank a.d. - Depozitni kredit (važi od 01.09.2022) Preuzmi
"Atos bank" a.d. - Brzi kredit (važi od 01.09.2022) Preuzmi
"Atos bank" a.d. - Gotovinski i ostali namjenski hipotekarni kredit (važi od 01.09.2022) Preuzmi
"Atos bank" a.d. - Gotovinski kredit - državljani BiH zaposleni u Hrvatskoj (važi od 26.09.2022) Preuzmi
"Atos bank" a.d. - Gotovinski kredit (važi od 01.09.2022) Preuzmi
"UniCredit Bank" a.d. - Gotovinski kredit (važi od 01.09.2022) Preuzmi
"UniCredit Bank" a.d. - Gotovinski kredit za projekte energetske efikasnosti iz sredstava EBRD (važi od 01.10.2021) Preuzmi
"UniCredit Bank" a.d. - Gotovinski kredit sa naknadom za trgovca (važi od 04.12.2020) Preuzmi
"UniCredit Bank" a.d. - Lombardni kredit (važi od 20.12.2016) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. Banja Luka - Dugoročni kredit sa/bez žiranata (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. Banja Luka - Dugoročni nenamjenski krediti obezbijeđeni hipotekom (važi od 28.01.2022) Preuzmi
"BPŠ banka" a.d. Banja Luka - Dugoročni/ kratkoročni kredit pokriven depozitom (važi od 28.01.2022) Preuzmi
  • 1
  • 2