Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za period od 01.01.2022. do 30.06.2022.godine Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine Preuzmi