Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Kvartalni podaci o mikrokreditnom sektoru Republike Srpske 31.03.2021 Preuzmi
Kvartalni podaci o mikrokreditnom sektoru Republike Srpske 31.12.2020 Preuzmi
Kvartalni podaci o mikrokreditnom sektoru Republike Srpske 30.09.2020 Preuzmi