Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 27.02.2019 Preuzmi
Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke licenci Lot 2 Agencije za bankarstvo RS 26.02.2019 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Lot 1 Agencije za bankarstvo RS 25.02.2019 Preuzmi
Javni pozivi za usluge iz Aneksa II dio B za 2019.godinu: Poziv za dostavljanje ponuda usluge avio prevoza u 2019. godini 12.02.2019 Preuzmi
Javni pozivi za usluge iz Aneksa II dio B za 2019.godinu: Poziv za dostavljanje ponuda usluge hotelskog smještaja u 2019.godini 12.02.2019 Preuzmi
Javni pozivi za usluge iz Aneksa II dio B za 2019.godinu: Poziv za dostavljanje ponuda usluge pranja službenih vozila u 2019. godini 12.02.2019 Preuzmi
Javni pozivi za usluge iz Aneksa II dio B za 2019.godinu: Poziv za dostavljanje ponuda usluge stručnog usavršavanja i seminara u 2019. godini 12.02.2019 Preuzmi
Javni pozivi za usluge iz Aneksa II dio B za 2019.godinu: Poziv za dostavljanje ponuda usluge eksterne reprezentacije u 2019.godini 12.02.2019 Preuzmi
Plan javnih nabavki Agencije za bankarstvo RS za 2019. godinu 11.02.2019 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2018. godini (IV kvartal) 11.02.2019 Preuzmi