Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Štednja vam može olakšati pokrivanje nepredviđenih i većih izdataka, te vam pomoći da se ne zadužujete. Takođe, može vam donijeti i određenu dodatnu zaradu i omogućiti veću potrošnju u budućnosti.

Kako početi štediti?
Prije početka štednje razmislite koliko sredstava ćete izdvajati, shodno vašim mogućnostima, ali i za koji vid štednje ćete se opredijeliti.

Za koji vid štednje se opredijeliti?
  • štednja u „slamarici“ ili sefu,
  • štednja u banci, ili
  • životno osiguranje.
Štednja u „slamarici“ ili sefu je stari način štednje. Štediši omogućava raspolaganje ušteđevinom u skladu s trenutnim potrebama i mogućnostima. Ali ovakav vid štednje nosi i određene rizike kao što su: krađa, požar, falsifikati ili gubitak dijela ili čak cjelokupne vrijednosti ušteđevine izazvane inflacijom.
 
Štednja u banci omogućava očuvanje vrijednosti uloženih novčanih sredstava u konvertibilnim markama i devizama uz ostvarivanje određenog prinosa (kamate). Uloženim sredstvima banka obezbjeđuje sigurnost svojom finansijskom snagom, a Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine osigurava depozite štedišama u iznosu do 50.000 KM. Periodom oročavanja (dugoročno preko godinu dana ili kratkoročno do godinu dana) određeno je raspolaganje sredstvima štediši, a postoji i mogućnost prijevremenog raskida ugovora i podizanja sredstava.

Štedna knjižica je standardna pisana isprava koju banka obavezno izdaje vlasniku depozita i predstavlja instrument raspolaganja i legitimacije korisnika pred bankom, kojim se dokazuju sve uplate i isplate sa štednog računa. 
Sve uplate i isplate novca na štednom računu se moraju upisati u štednu knjižicu u poslovnici banke, potpisati od strane službenika banke i ovjeriti pečatom. Korisnik može i naknadno da zahtijeva od banke da izvrši upise učinjenih uplata i isplata. Svako neovlašteno upisivanje u štednu knjižicu je osnov za krivičnu i materijalnu odgovornost.