Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Organi upravljanja

UPRAVNI ODBOR

Članovi Upravnog odbora u tekućem mandatu su:

  • Bratoljub Radulović, predsjednik Upravnog odbora
  • Željko Slijepčević
  • Slavica Milikić
  • Branislav Đurica


V.D. ZAMJENIKA DIREKTORA

Srđan Šuput