Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Organi upravljanja

UPRAVNI ODBOR

Članovi Upravnog odbora u tekućem mandatu su:

  • Bratoljub Radulović, predsjednik Upravnog odbora
  • Željko Slijepčević
  • Slavica Milikić
  • Branislav Đurica
  • Dejan Kusturić


DIREKTOR

Srđan Šuput

ZAMJENIK DIREKTORA

Srđan Travar