Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MKD „Zdravo” d.o.o. Banja Luka

Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 175B , Banja Luka

Direktor: Jelica Galić

Telefon: 051/238-000

Faks: 051/238-001

E-pošta: info@zdravo.org

Veb sajt: http://www.zdravo.org

Svift: -