Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MKF „PRODEST” Banja Luka

Adresa: Dositeja Obradovića 1 , Banja Luka

Direktor: Dragan Ostojić

Telefon: 051/379-010

Faks: 051/379-012

E-pošta: info@prodestmkf.com

Veb sajt: http://www.prodestmkf.com

Svift: -