Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MCA Mikrofin LLC Banja Luka

Adresa: Vase Pelagića 22, Banja Luka

Direktor: Milena Haneš

Telefon: 051/230-330

Faks: 051/234-210

E-pošta: mikrofin@mikrofin.com

Veb sajt: http://www.mikrofin.com