Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MKD „Mikrofin” d.o.o. Banja Luka

Adresa: Vase Pelagića 22 , Banja Luka

Direktor: Mladen Bosnić

Telefon: 051/230-330

Faks: 051/234-210

E-pošta: mikrofin@mikrofin.com

Veb sajt: http://www.mikrofin.com

Svift: -