Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MKD „FinCredit” d.o.o Banja Luka

Adresa: Nikole Pašića 1 , Banja Luka

Direktor: Slađan Budiša

Telefon: 051/491-680

Faks: -

E-pošta: kontakt@fincredit.org

Veb sajt: http://fincredit.org

Svift: -