Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MKF "Delta-Plus" Banja Luka

Adresa: Ulica vladike Platona 3 , Banja Luka

Direktor: Marko Karapetrović

Telefon: 051/213-450

Faks: 051/213-450

E - pošta: mkfdeltaplus@yahoo.com

Veb sajt: -

Svift: -